Extra informatie

Vegan Summer Fest is en moet voor iedereen een veilig event zijn. Mocht je je om eender welke reden op een bepaald moment lastiggevallen of niet op je gemak voelen, kan je steeds aan het infopunt terecht, waar men je verder zal helpen. 

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die gelden voor alle bezoekers van Vegan Summer Fest, zodat het event veilig en aangenaam kan zijn voor alle bezoekers.

 1. Verlies of diefstal van een ticket valt onder de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen recht op terugbetaling.
 2. Koop tickets enkel via www.vegansummerfest.be.
 3. In geval van vervalsing van of fraude met tickets of drankjetons wordt de politie gecontacteerd.
 4. Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt worden zonder expliciete toestemming van BE Vegan. 
 5. Door het betreden van het festivalterrein stem je in met alle preventieve en veiligheidsmaatregelen die de organisatie of security nodig acht, inclusief controle van tassen. 
 6. Volgende voorwerpen zijn niet toegelaten: scherpe voorwerpen, wapens, drank, drugs.
 7. Er kunnen audio-, video- en foto-opnamen gemaakt worden tijdens het event, de kans bestaat dus dat je gefilmd of gefotografeerd wordt.
 8. De organisatie en haar crew kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eender welk voorwerp, noch kan ze aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden  voor eventuele ongevallen.
 9. Het is verboden de infrastructuur te beklimmen of zones die niet toegankelijk zijn voor de bezoekers te betreden.
 10. Het is strikt verboden om zaken te verkopen, promotioneel materiaal te verdelen of muziek af te spelen zonder schriftelijke toestemming van de organisator.
 11. Honden en andere niet-menselijke dieren worden niet toegelaten in Flanders Expo (binnen noch buiten). 

Deze lijst kan op elk moment gewijzigd of aangevuld worden. Het niet-naleven van deze algemene voorwaarden kan leiden tot het verwijderen van het festival en de terreinen van Flanders Expo. In geval van diefstal wordt de politie verwittigd.